Ἑλληνικά   English  
Title

Παιχνίδια

Ἐκμάθηση τοῦ τονισμοῦ

Κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ: μὲ τὸ ἄνοιγμα αὐτὴς τὴς σελίδας, ὁ Η/Υ σας ἔχει φορτώσει 100 λέξεις ποὺ πρέπει νὰ τονίσετε. Πατώντας τὰ κουμπιὰ κάτω ἀπὸ τὴν λέξη διαλέξτε τὸν τόνο καὶ τὸ πνεῦμα ποὺ θεωρεῖτε σωστά. Ὅταν θεωρήσετε ὅτι ἡ λέξη εἶναι σωστὰ τονισμένη, πατῆστε ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ἂν ὁ τονισμὸς εἶναι σωστός, ἔχετε κερδίσει μίαν μονάδα, ἀλλοιῶς ἔχετε χάσει μίαν μονάδα. Πατώντας ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΞΗ περνᾶτε στὴν ἑπόμενη λέξη ἀπὸ τὶς 100. Ὅταν τελειώσουν οἱ λέξεις, ξαναφορτώνετε τὴν σελίδα γιὰ νὰ περιλάβετε ἄλλες 100 λέξεις, διαλεγμένες στὴν τύχη ἀπὸ ἕνα σύνολο 55731 λέξεων. Χρησιμοποιοῦμε τὸ «ἁπλοποιημένο πολυτονικὸ» τοῦ Τριανταφυλλίδη (ὅπου π.χ. ἡ λήγουσα τῆς ὀνομαστικῆς τῶν θηλυκῶν ἐπιθέτων καὶ οὐσιαστικῶν εἶναι μακρά: γλώσσα, γυναίκα). Ἐπίσης θεωροῦμε ὅτι μετὰ τὴν λέξη ἀκολουθεῖ κενὸ (καὶ ἄρα στὴν λήγουσα ἀντὶ ὀξείας μπαίνει βαρεία!).

Διαλέξτε ἕνα πνεῦμα :

Διαλέξτε ἕναν τόνο :

Λέξη 1/100, 0 ἀπαντήσεις, 0 μονάδες.

Ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς ἀρίθμησης

Κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ: μὲ τὸ ἄνοιγμα αὐτὴς τὴς σελίδας, ὁ Η/Υ σας σᾶς προτείνει ἕναν ἀριθμὸ μεταξὺ 1 καὶ 99.999, τὸν ὁποῖο σᾶς ζητᾶμε νὰ γράψετε στὸ πεδίο ἐγγραφῆς μὲ ἀραβικὰ ψηφία καὶ νὰ πατήσετε ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ἂν ὁ ἀριθμός σας εἶναι σωστός, ἔχετε κερδίσει μίαν μονάδα, ἀλλοιῶς ἔχετε χάσει μίαν μονάδα. Πατώντας ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ περνᾶτε στὸν ἑπόμενο ἀριθμό. Χρησιμοποιοῦμε κάτω κεραία γιὰ τὶς χιλιάδες καὶ πάνω κεραία γιὰ τὶς μονάδες ἔτσι ὥστε κϛʹ = 26, ͵κϛʹ = 20006 καὶ ͵κϛ = 26000.

Γράψτε αὐτὸ τὸν ἀριθμὸ μὲ ἀραβικὰ ψηφία :

1ος ἀριθμός, 0 ἀπαντήσεις, 0 μονάδες.

KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα καὶ τῶν δύο πλευρῶν