Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Gentium
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Πληκτρολόγια

Περιεχόμενα

Γιὰ νὰ διαβάσει κανεὶς ἑλληνικὰ σὲ μιὰ δεδομένη κωδικοσελίδα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτει τὴν κατάλληλη γραμματοσειρά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γράψει, πρέπει νὰ διαθέτει τὸν κατάλληλο πιλότο πληκτρολογίου, δηλαδὴ ἕνα λογισμικὸ ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ τοὺς κατάλληλους χαρακτῆρες στὰ πλῆκτρα τοῦ (ὑλικοῦ) πληκτρολογίου. Ἔτσι, ἂν ξεχάσουμε προσωρινὰ τὸ τί γράφουν ἐπάνω τὰ πλῆκτρα τοῦ ὑλικοῦ πληκτρολογίου μας, μποροῦμε νὰ ἀντιστοιχήσουμε ἄλλους χαρακτῆρες σὲ αὐτά, καὶ νὰ πληκτρολογήσουμε κείμενα κάθε γραφῆς καὶ γλώσσας.

Τὸ πληκτρολόγιο τῆς γραφομηχανῆς

Ἰδοὺ ἕνα πληκτρολόγιο πολυτονικῆς γραφομηχανῆς (χωρὶς βαρεῖες) ποὺ ἐπέζησε τὴ μονοτονικὴ τονοκτονία:

Οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ ὑπογεγραμμένη εἶναι «νεκρὰ» πλῆκτρα, μὲ τὴν ἕννοια ὅτι ὁ κύλινδρος δὲν προχωράει ἀλλὰ περιμένει τὸ γράμμα ποὺ φέρει τὸ σημεῖο αὐτό. Ὑπάρχουν τὰ λατινικὰ γράμματα ποὺ συμπληρώνουν τὸ 26-γράμματο λατινικὸ ἀλφάβητο, ἀλλὰ μόνο σὲ κεφαλαία μορφή. Δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 0 καὶ 1 γιὰ λόγους οἰκονομίας: στὴ θέση τους χρησιμοποιούνταν τὰ γράμματα Ο καὶ Ι. Λείπει καὶ ἡ ἄνω τελεία γιὰ τὴν ὁποία ἡ μόνη λύση ἦταν νὰ χτυπήσει κανεὶς τελεία μὲ τὸν κύλινδρο λίγο ἀνεβασμένο. Παρομοίως γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει κανεὶς κατέβαζε τὸν κύλινδρο καὶ χτυποῦσε ἀπανωτὲς παῦλες.

Πληκτρολόγια γιὰ Windows 2000/XP/Vista