Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Μήγαρις ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλώσσα;


 
Καλῶς ὁρίσατε στὸν ἱστοχῶρο τῆς
Κίνησης Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ Συστήματος

Στὸν ἱστοχῶρο αὐτὸν θὰ βρεῖτε πληροφορίες καὶ ἀπόψεις πάνω στὸ πολυτονικὸ σύστημα, δηλαδὴ τὴν χρήση τῶν τριῶν τόνων (ὀξεία, βαρεία, περισπωμένη) καὶ τῶν δύο πνευμάτων (ψιλή, δασεία) στὸν γραπτὸ λόγο ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ἀρχαία, νέα, δημοτική, καθαρεύουσα) καὶ γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κείμενα (ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ διατριβὴ μέχρι τὸ παιδικὸ βιβλίο). Σᾶς προτείνουμε:

  • Ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του, συνοψίζοντας τὶς πολλαπλὲς πλευρὲς τοῦ προβλήματος.
  • Ὅσο γίνεται περισσότερες καὶ χρησιμότερες ἀπόψεις/μαρτυρίες Ἑλλήνων ἢ ἑλληνομαθῶν πολιτῶν, γραμμένες εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας.
  • Ἀξιόλογα κείμενα ποὺ εἴτε γράφτηκαν εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας εἴτε προέρχονται ἀπὸ ἔντυπο ὑλικό μετὰ ἀπὸ σάρωση καὶ ὀπτικὴ ἀναγνώριση.
  • Ἱστορικὰ στοιχεῖα ξεκινώντας ἀπὸ τὴν λεγόμενη «Δίκη τῶν Τόνων» (1942) καὶ καταλήγοντας μέχρι τὶς τελευταῖες συζητήσεις στὴ Βουλή.

Ἐλπίζουμε ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ νὰ πείσει ὅσους ἐπισκέπτες θεωροῦν τὸ πολυτονικὸ ξεπερασμένο καὶ ἄχρηστο ὅτι συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας· θεωροῦμε δὲ ὅτι ἡ «μονοτονικὴ μεταρρύθμιση» τοῦ 1982 ἦταν ἕνα τραγικὸ λάθος εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ τὸ χειρότερο: ἡ μονοτονικὴ γραφὴ ἐπιβλήθηκε τότε ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία στὰ σχολεῖα (συχνὰ μὲ τὴν συνένοχη συμμετοχὴ ἀνενημέρωτων ἢ ἀνευθύνων δασκάλων καὶ καθηγητῶν φιλολόγων) μὲ ἀποτέλεσμα οἱ σημερινοὶ νέοι νὰ μεγάλωσαν μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶναι ἄχρηστοι καὶ ἀνήκουν στὸ παρελθόν. Εἶναι χρέος μας νὰ ἐπανορθώσουμε αὐτὸ τὸ λάθος.

Ἂν δὲν μάθατε ποτὲ τοὺς κανόνες τονισμοῦ ἢ τοὺς ἔχετε ξεχάσει, σᾶς προτείνουμε τὴν ἀνάγνωση τῶν κανόνων τοῦ Τριανταφυλλίδη καὶ τοῦ Τσοπανάκη. Ἄλλωστε τὸ πολυτονικὸ δὲν ἔπαψε νὰ μᾶς συντροφεύει ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ φωτογραφίες πολυτονικῶν ἐπιγραφῶν γύρω μας.

Ἂν θέλετε νὰ γράψετε πολυτονικὰ στὸν ὑπολογιστή σας, σᾶς προσφέρουμε πληκτρολόγια καὶ ἄλλες τεχνικὲς πληροφορίες καὶ παραπομπὲς σὲ ἐργαλεῖα ποὺ θὰ σᾶς ἐπιτρέψουν τὴν εὔκολη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπεξεργασία κειμένων ἢ δημιουργία ἱστοσελίδων.

Γιὰ ὅσους ἀπὸ σᾶς θὰ ἤθελαν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ διορθώσουμε αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ λάθος καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ γραπτοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, προτείνουμε κάποιες ἰδέες στὴν ἐπιλογὴ «Τί μπορῶ νὰ κάνω» καὶ σᾶς εἴμαστε ἐκ τῶν προτέρων εὐγνώμονες γιὰ κάθε εἴδους βοήθεια.

Τέλος, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τὸ πολυτονικὸ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον Ἕλληνες καὶ ἑλληνομαθεῖς, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν, θρησκευτικῶν ἢ φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων, ἡ στοιχειώδης ἠθικὴ μᾶς ἐπιβάλλει ὁ ἱστοχῶρος αὐτὸς νὰ εἶναι ἕνα οὐδέτερο πλαίσιο μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο κάθε πολίτης ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν γλώσσα μας, νὰ μπορεῖ ἐλεύθερα καὶ ἀπροκατάληπτα νὰ ἐκφράσει τὶς ἑκάστοτε ἀπόψεις του.

Γιάννης Χαραλάμπους
Καθηγητὴς Πληροφορικῆς στὴν IMT Atlantique (Βρέστη, Γαλλία)
KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση