Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Τί μπορῶ νὰ κάνω;

Τί μπορεῖτε νὰ κάνετε γενικότερα

 • Νὰ γράφετε παντοῦ καὶ πάντοτε μὲ τόνους καὶ πνεύματα.
 • Νὰ μάθετε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν μὲ τόνους καὶ πνεύματα.
 • Νὰ προτιμᾶτε τὰ πολυτονικὰ βιβλία.
 • Νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ σχεδιάζουν γραμματοσειρὲς νὰ ἐσωκλείουν συστηματικὰ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα.
 • Νὰ μὴ θεωρεῖτε ὅτι τὸ γεγονὸς πὼς 10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες γράφουν χωρὶς τόνους εἶναι μία ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπικύρωση τοῦ μονοτονικοῦ. Ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ χοντρὰ λάθη μποροῦν νὰ διορθωθοῦν φτάνει νὰ διατηρεῖται ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ θέληση νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα.

Τί μπορεῖτε νὰ κάνετε γιὰ αὐτὸ τὸν ἱστοχῶρο

 • Νὰ διαβάσετε τὰ κείμενα τοῦ ἱστοχώρου (ἐπιχειρήματα, ἱστορικό, ἐκδότες, ἐνδιαφέρουσες ἱστοσελίδες, κανόνες τονισμοῦ, ἐργαλεῖα, «τί μπορῶ νὰ κάνω;») καὶ νὰ μᾶς πεῖτε τὴ γνώμη σας, νὰ μᾶς στείλετε διορθώσεις, προσθῆκες, κ.λπ.
 • Νὰ μᾶς γράψετε ἕνα μικρὸ ἐνυπόγραφο κείμενο ὅπου νὰ ἐκφράζετε τὴν γνώμη σας πάνω στὸ πολυτονικὸ σύστημα, τὴν σπουδαιότητά του καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ἐπαναφορᾶς του.
 • Νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ διαφημιστικά μας banners στὶς τυχὸν ἱστοσελίδες καὶ μηνύματά σας.
 • Νὰ μᾶς στείλετε φωτογραφίες ἀπὸ τυχὸν πολυτονικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ ἐπιζοῦν τριγύρω σας.
 • Νὰ μιλήσετε σὲ ὅσους νομίζετε ὅτι μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν προσπάθειά μας αὐτή.
 • Νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας γιὰ ὁποιαδήποτε ἰδέα ἢ πρόταση μπορεῖ νὰ προκύψει.
KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση