Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Κατάλογος 624 γραμματοσειρῶν (σὲ 227 οἰκογένειες)

Περιεχόμενα

Στὴν σελίδα αὐτὴ σᾶς παρουσιάζουμε ὅσες πολυτονικὲς Unicode γραμματοσειρὲς μπορέσαμε νὰ δοκιμάσουμε. Τὸ (ἴδιο πάντα) δεῖγμα θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ τὶς συγκρίνετε ἐπὶ ἵσοις ὅροις. Κάντε κλὶκ στὸ κόκκινο τριγωνάκι γιὰ νὰ δεῖτε τὸ ἑκάστοτε δεῖγμα κειμένου.

Γραμματοσειρὲς τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος Windows

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν μέρος τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος Windows, ἄλλες κιόλας ἀπὸ τὴν ἔκδοση 2000, ἄλλες στὴν XP καὶ μετὰ καὶ ἄλλες μόνο στὴν Vista. Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα τῶν γραμματοσειρῶν Georgia καὶ Verdana ἔχουν σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὴν Κίνησή μας καὶ θὰ ἐνσωματωθοῦν προσεχῶς στὰ Windows.
 • Arial (Windows Vista) κανονικά, πλάγια (πληροφορίες)
 • Courier New (Windows Vista) κανονικά, πλάγια (πληροφορίες)
 • Georgia (προσεχῶς στὰ Windows) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
 • Microsoft Sans (Windows XP)
 • Palatino Linotype (Windows 2000) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Segoe (Windows Vista) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Tahoma (Windows XP) κανονικά, μαῦρα
 • Verdana (προσεχῶς στὰ Windows) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα

Γραμματοσειρὲς τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος MacOS X

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν μέρος τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος MacOS X, τὸ ὁποῖο (ἀντίθετα μὲ τὸ MacOS 9 καὶ τὰ παλαιότερα συστήματα) βασίζεται στὸ Unicode.
 • Helvetica (MacOS X 10.4) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Lucida Grande (MacOS X 10.1) κανονικά, μαῦρα
 • Times (MacOS X 10.4) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα

Γραμματοσειρὲς τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων καὶ διατίθενται δωρεὰν ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο της.
 • GFS Artemisia κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης, ψηφιοποίηση: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Baskerville (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Σοφία Καλαϊτζίδου καὶ Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Bodoni κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης, ψηφιοποίηση: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Bodoni Classic (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Complutum (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Didot κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης, ψηφιοποίηση: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Didot Classic (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Elpis (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Νατάσα Ραϊσάκη
 • GFS Gazis (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Neohellenic κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης καὶ Γιῶργος Ματθιόπουλος, μὲ βάση τὴν New Hellenic τοῦ Scholderer
 • GFS Olga (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος, μὲ βάση τὴν Porson
 • GFS Porson (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος, μὲ βάση τὴν Porson
 • GFS Solomos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Theokritos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιάννης Κεφαλληνός, ψηφιοποίηση: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Ambrosia (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Eustace (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Fleischman (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος
 • GFS Nicefore (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Γιῶργος Ματθιόπουλος

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Cannibal Fonts

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία Cannibal Fonts.
 • Apollonia κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης
 • Autokratorika κανονικά, μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης, Εἰρήνη Βλάχου
 • Omonia CF (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Καρλόπουλος - Kortesi - Freisz
 • Genesis κανονικά, μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης
 • Hellenic (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Ἕκτωρ Χαραλάμπους μὲ βάση τὴν New Hellenic τοῦ Scholderer
 • Katsoulidis κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Τάκης Κατσουλίδης

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Typothèque

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ὁλλανδικὴ ἑταιρεία Typothèque.
 • Fedra Serif A Pro κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μεσαῖα, μεσαῖα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Peter Bilak
 • Fedra Sans Alt Pro κανονικά, πλάγια, λευκά, λευκὰ πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μεσαῖα, μεσαῖα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Peter Bilak
 • Fedra Sans Condensed Alt Pro λευκά, λευκὰ πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Peter Bilak
 • Greta Text Pro κανονικά, πλάγια, λευκά, λευκὰ πλάγια, μεσαῖα, μεσαῖα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Peter Bilak

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας FontFont

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἑταιρεία FontFont.
 • FF Elementa Greek Polytonic κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Mindaugas Strockis

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Ἀναγραφή

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Σισκάκη καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Ἀναγραφὴ (Θεσσαλονίκη).
 • KS Antigone κανονικά, πλάγια, μαῦρα, μαῦρα πλάγια (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • K SBouletee κανονικά, πλάγια, μαῦρα, μαῦρα πλάγια (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Elea κανονικά, πλάγια (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Elea Extended κανονικά, πλάγια (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Grec κανονικά, ἡμίμαυρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Helenie κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Historia κανονικά, λευκά, πλάγια, ἡμίμαυρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Xenia κανονικά, πλάγια, λευκά, πλάγια, ἡμίμαυρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Arhigramma (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Elli Corte (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Elli Fiore (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Anapafsas (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Asmenos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Nikolaos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Rousanos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Stefanos (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Trias (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Meteora Varlaam (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης
 • KS Protogram (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Κωνσταντῖνος Σισκάκης

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Shinntype

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὸν Nick Shinn καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν καναδικὴ ἑταιρεία Shinntype.

Γραμματοσειρὲς τοῦ ἐργαστηρίου ψηφιακῆς μονοτυπίας Atelier Fluxus Virus

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς χρησιμεύουν μόνο γιὰ τὴν στοιχειοθεσία τοῦ Atelier Fluxus Virus, καὶ δὲν διατίθενται στὸ κοινό. Τὰ ὀνόματα ποὺ δίνουμε ἀνήκουν στὴν παράδοση τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας· σὲ παρένθεση παραθέτουμε ἐπίσης τὴν ὀνομασία τῆς ἀντίστοιχης γραμματοσειρᾶς τῶν μονοτυπικῶν μηχανῶν.
 • Ἁπλᾶ (Greek 90)
 • Λειψίας (Greek 91)
 • Μαῦρα (Greek 92)
 • Δεκαεξάρια τῆς κάσας κανονικά, πλάγια
  Σχεδιασμός: Τερέζα Χαραλάμπους
 • Ἐλζεβὶρ (Times Greek) κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Ἀττικὰ (New Hellenic)
 • Πελασγικὰ (Porson)
 • Greek 472
 • Greek Sans
 • Belles Lettres, collection Budé
  Σχεδιασμός: Τερέζα Χαραλάμπους, μὲ βάση τὴ γραμματοσειρὰ τῶν γαλλικῶν ἐκδόσεων ἀρχαιοελληνικῶν κειμένων Budé (μέχρι τὸ 1950 ὅπου πέρασαν στὸ Greek Sans τῆς μονοτυπίας)
 • Bekkeriana
  Σχεδιασμός: Τερέζα Χαραλάμπους, μὲ βάση τὴ γραμματοσειρὰ τῆς ἐκδόσεως ἀριστοτελικῶν κειμένων τοῦ Βekker (Λειψία 1827)

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Ματζέντα

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία Ματζέντα.

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Paratype

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ρωσσικὴ ἑταιρεία Paratype.
 • Courier Greek Polytonic κανονικά, μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Tagir Safayev
 • Newton Greek Polytonic κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Vladimir Yefimov
 • Pragmatica Greek Polytonic κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Vladimir Yefimov

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Adobe

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Adobe.
 • Arno Pro Caption (8.4 καὶ λιγοτέρων στιγμῶν) κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
  Arno Pro Small Text (8.5 - 10.9 στιγμῶν) κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
  Arno Pro (11 - 13.9 στιγμῶν) κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
  Arno Pro Subhead (14 - 21.4 στιγμῶν) κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
  Arno Pro Display (21.5 καὶ περισσοτέρων στιγμῶν) λευκά, λευκὰ πλάγια, κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
 • Garamond Premier Pro κανονικά, πλάγια, μέτρια, μέτρια πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach
 • Minion Pro κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα (πληροφορίες)
  Σχεδιασμός: Robert Slimbach

Γραμματοσειρὲς τῆς ἑταιρείας Linguist's software

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ πωλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Linguist's Software.

Γραμματοσειρὲς τοῦ Ralph Hancock

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὸν Ralph Hancock. Ἄλλες ἀνήκουν στὸ σύστημα Antioch καὶ ἄλλες πωλοῦνται ξεχωριστά.

Κοινόχρηστες γραμματοσειρὲς τοῦ ἱστοχώρου «Ἐνοριακὰ Νέα»

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὸν Σπῦρο Κοντήρη καὶ διατίθενται ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο Ἐνοριακὰ Νέα.

Κοινόχρηστες γραμματοσειρὲς γιὰ φιλολόγους

Οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς σχεδιάσθηκαν πρὸς χρῆσιν τῶν κλασσικιστῶν φιλολόγων καὶ διατίθενται δωρεὰν ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε ἱστοσελίδες. Ἡ αἰσθητικὴ τῶν γραμματοσειρῶν αὐτῶν εἶναι ἐπηρρεασμένη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ἀρχαιοελληνικῶν κειμένων τῆς Ἑσπερίας.

Κοινόχρηστες γραμματοσειρὲς γενικῆς χρήσεως

Οἱ γραμματοσειρὲς «γενικῆς χρήσεως» εἶναι μεγάλες γραμματοσειρὲς ποὺ ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ καλύψουν ὅσο γίνεται περισσότερες γραφές, δυστυχῶς ὄχι πάντα μὲ καλὰ ἀποτελέσματα.

Κοινόχρηστες γραμματοσειρὲς Computer Modern

Πρόκειται γιὰ τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα ποὺ σχεδίασε στὴ γλώσσα προγραμματισμοῦ METAFONT ὁ καθ. Claudio Beccari μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ κώδικα τῶν Computer Modern τοῦ Ντόναλντ Κνούθ. Ἡ Computer Modern εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγαλύτερη μεταγραμματοσειρὰ ποὺ ἀναπτύχθηκε ποτὲ σὲ METAFONT. Δυστυχῶς σήμερα ἡ γλώσσα αὐτὴ δὲν χρησιμοποιεῖται πλέον διότι οἱ γραμματοσειρὲς ποὺ παράγει ἡ METAFONT εἶναι bitmap καὶ ἄρα ἀσύμβατες μὲ τὸ σύγχρονο ἠλεκτρονικὸ ἔγγραφο.
 • Computer Modern Bright κανονικά, πλάγια, ἡμίμαυρα, ἡμίμαυρα πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Computer Modern Concrete κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Computer Modern Sans Serif κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Computer Modern Sans Serif Demo Condensed
 • Computer Modern Serif κανονικά, πλάγια, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
 • Computer Modern Serif ὄρθια πλάγια
 • Computer Modern Serif Extra πλάγια, μαῦρα πλάγια
 • Computer Modern Typewriter κανονικά, λευκὰ πλάγια, πλάγια, ἐπικλινῆ, μαῦρα, πλάγια μαῦρα
KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση