Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Ἐνδιαφέρουσες ἱστοσελίδες

Ὑπὸ κατασκευήν: γιὰ τὴν σελίδα αὐτὴ ἐτοιμάζουμε, μεταξὺ ἄλλων, ἕνα «ρομπὸτ» (βασισμένο στὴν ΑPI τοῦ Google) τὸ ὁποῖο θὰ ἀνιχνεύει τὶς γραμμένες πολυτονικὰ ἑλληνικὲς ἱστοσελίδες. Ἡ ἀνίχνευση αὐτὴ θὰ βασίζεται στὴν ἕρευνα ὁρισμένων λέξεων ποὺ νὰ εἶναι πολὺ συχνὲς στὰ νέα Ἑλληνικὰ καὶ εἰ δυνατὸν σπάνιες ἢ ἀνύπαρκτες στὰ ἀρχαῖα (γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὸ πλῆθος ἱστοσελίδων μὲ ἀποκλειστικὰ ἀρχαῖο κείμενο). Ἔπειτα θὰ ταξινομοῦμε αὐτὲς τὶς ἱστοσελίδες ἀνάλογα μὲ τὴν θεματική τους καὶ θὰ τὶς παραθέτουμε σὲ αὐτὴ τὴν σελίδα.

Πολυτονικὲς ἱστοσελίδες

Οἱ παρακάτω ἱστοσελίδες εἶναι γραμμένες ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ πολυτονικό σύστημα. Δὲν πήραμε ὑπ᾿ ὄψη μας ἱστοχώρους ὅπου οἱ σελίδες ὑποδοχῆς εἶναι μονοτονικὲς καὶ μόνο κάποια κείμενα πολυτονικά· καὶ αὐτὸ γιατὶ πιστεύουμε ὅτι τὸ πολυτονικὸ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται παντοῦ καὶ ὄχι μόνο ἐκεῖ ποὺ «δὲν ἐνοχλεῖ ἀπὸ τεχνικῆς ἄποψης».

Ἐκκλησία, Ὀρθοδοξία

 1. Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
 2. Ὁ οἶκος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 3. Κεντρικὴ σελίδα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
 4. Μυριόβιβλος Ἠλεκτρονικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - Νεοελληνικὴ Γραμματεία
 5. Γραφεῖο Νεότητας ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (δυστυχῶς μόνο τὰ κείμενα τοῦ Μ.Α.Α. κ.κ. Χριστοδούλου εἶναι πολυτονικὰ)
 6. Ἱερὰ Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ
 7. Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης
 8. Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας
 9. Ἱερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
 10. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Καρέα
 11. Ὄρθρος
 12. Ἱερὸς Ναὸς «Ἑλκόμενος Χριστός» Μονεμβασίας Λακωνίας
 13. Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως
 14. Περιοδικὴ ἔκδοσις κατηχητικῶν σχολείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
 15. [Ἀρχεῖο κειμένων γύρω ἀπὸ τὴν ὀρθοδοξία τοῦ Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου]
 16. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, Εἰκονικὸ Μουσεῖο
 17. Ὁ Ὀρθόδοξος Δρόμος
 18. Παιὰν πασχάλιος (Κωνσταντίνου Σ. Γανωτῆ)

Ψαλτική

 1. Ἀναλόγιον, Βυζαντινὴ μουσικὴ (Σχολὴ βυζαντινῆς μουσικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου).
 2. Ψαλτοπαίδεια (Κέντρο διδασκαλίας ψαλτικῆς Γεωργίου Μιχαλάκη, Μόντρεαλ Καναδᾶ).

Ἑταιρεῖες

 1. Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ἀρχαιοφίλων
 2. Ἐργαστήρι ψηφιακῆς μονοτυπίας Atelier Fluxus Virus
 3. Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων

Ἱδρύματα

 1. Ἀνωτάτη Ἐθνικὴ Σχολὴ Τηλεπικοινωνιῶν Βρετάνης ENST Bretagne (Βρέστη, Γαλλία)
 2. Ἐργαστήριο Ἑρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων - Φιλοσοφικὴ Σχολὴ - Τμῆμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικῆς-Ψυχολογίας - Τομέας Φιλοσοφίας
 3. Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο - Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν
 4. Ἐθνικὴ Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδας
 5. Ἵδρυμα Νευρογλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ, Συστημικῆς Σκέψεως καὶ Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως

Σύλλογοι

 1. Σύλλογος «Ἕλληνες Φίλοι τοῦ ΤΕΧ»

Λογοτεχνία

 1. Ἡ παιδικὴ ἀνθολογία τοῦ Ἀρχιμήδη Ἀναγνώστου. Πάνω ἀπὸ 100 παιδικὰ ποιήματα καὶ ἕνα ἔμμετρο παραμύθι.
 2. Ποιήματα τοῦ Σεφέρη
 3. Ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη
 4. Ἡ Φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη
 5. Ἐπεισόδιο, ἕνα πολιτικὸ ποίημα τοῦ Γιώργου Μπλάνα
 6. Ἠλία Πετρόπουλου: Ἐπικήδειος λόγος
 7. Τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Τάκη Δημόπουλου καὶ τοῦ Δημήτρη Δημόπουλου.

Περιοδικά

 1. Ἀντίβαρο (Ἀνδρέας Σταλίδης).
 2. Ἐκ τῶν ὑστέρων, ψυχαναλυτικὸ περιοδικὸ (Ἐκδόσεις Ἐξάντας, ἐπιμέλεια ἱστοσελίδας: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος).
 3. Συμβολὴ Ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (ἐκδόσεις Κάλαμος).

Ἱστολόγια (blogs)

 1. Φρεάντλης Αὐθόρμητοι καταβυθίσεις εἰς ἀποθήκας λησμονηθέντων πραγμάτων καὶ ἰδεῶν.
 2. In Nomine Portal Γιὰ τὶς τέχνες, γιὰ τὸν πολιτισμό, γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
 3. Ἀνδρέας Παναγόπουλος Συγγραφέας Καθηγητὴς Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
 4. προ-αστ(ε)-ίατρος, ἱστολόγιο Γιάννη Μεταξᾶ
 5. Στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅταν ἕνας μεγάλος μουσικὸς διάβασε τὰ λόγια κάποιου ἀσήμαντου ἀστρονόμου, ποὺ ἔλεγε «ἔχω ἐρευνήσει τὸ σύμπαν μὲ τὸ τηλεσκόπιό μου καὶ δὲν βρῆκα πουθενὰ τὸν Θεό», κάθησε καὶ τοῦ ἔγραψε: «Κι ἐγὼ πῆρα τὸ βιολί μου σὲ μιὰ ἄκρη, ἐξέτασα τὸ κάθε κομμάτι του χωριστὰ καὶ ὅλες τὶς χορδές του μὲ τὸ μικροσκόπιο, καὶ δὲν βρῆκα πουθενὰ μουσική!»
 6. ἀλλοῦ κι ἀλλοῦ. Ἱστολόγιο πάνω στὴν ἐπικαιρότητα, κάθε Τετάρτη καὶ μιὰ ταινία μικροῦ μήκους, κάθε Πέμπτη καὶ ἕνα jazz βίντεο.
 7. GordonGR Ἱστολόγιο γενικοῦ περιεχομένου. Πολιτική, γκαίη δικαιώματα, ψυχαγωγία, μαθηματικά, ἀμπελοφιλοσοφίες.
 8. Κρατύλος Ὑπὲρ τῆς πατρῶας ἡμῶς ἑλληνικῆς γλώσσης.
 9. Τσαΐνης Ἑλληνική Κλασσική Γραμματεία - Φιλοσοφία - Πλάτων.

Πληροφορική

 1. Περιγραφὴ τοῦ Unicode στὰ Ἑλληνικὰ

Διάφορα θέματα

 1. Ἡ Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα
 2. Ἑλληνικὴ Ἀστρολογία - Περσεία Ἑκάτη
 3. Θετικὲς ἐπιστῆμες, Μαθηματικά, Ἀστρονομία, Μυθολογία, κ.ἄ. (Δημήτρης Προβατᾶς, Στυλιανὴ Μπούρμπουλα)

Προσωπικὲς σελίδες (κατ᾿ ἀλφαβητικὴ σειρὰ)

 1. Δημήτριος Μ. Θηλυκὸς
 2. Μιχάλης Κ
 3. Ἰωσὴφ Κωνσταντινίδης
 4. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
 5. Ἰωάννης Μεταξᾶς, προαστείατρος (= εὔθυμος ἰατρὸς τῶν προαστίων ἢ/καὶ ἰατρὸς ἐπιβάτης καὶ ὑπέρμαχος τοῦ προαστιακοῦ σιδηροδρόμου
 6. Ἡ προσωπικὴ σελίδα τοῦ Ὀσάμου Ὀζάκι, ἑνὸς Ἰάπωνα ποὺ ἔμαθε ἑλληνικὰ καὶ ἔγραψε τὸ ἡμερολόγιό του! Παρατηρῆστε τὸ συμπαθητικὸ λαθάκι «σερίδα» ἀντὶ γιὰ «σελίδα» ποὺ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ιάπωνες δὲν διακρίνουν φωνητικὰ τὸ λάμβδα ἀπὸ τὸ ρό.
 7. Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας
 8. «Φιλόλογος», προσωπικὴ σελίδα τοῦ Κωνσταντίνου Σιαμάκη
 9. Ἰωάννης Π. Φουράκης
 10. π. Νικόλαος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς
KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση