Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Πληκτρολόγια

Περιεχόμενα

Γιὰ νὰ διαβάσει κανεὶς ἑλληνικὰ σὲ μιὰ δεδομένη κωδικοσελίδα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτει τὴν κατάλληλη γραμματοσειρά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γράψει, πρέπει νὰ διαθέτει τὸν κατάλληλο πιλότο πληκτρολογίου, δηλαδὴ ἕνα λογισμικὸ ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ τοὺς κατάλληλους χαρακτῆρες στὰ πλῆκτρα τοῦ (ὑλικοῦ) πληκτρολογίου. Ἔτσι, ἂν ξεχάσουμε προσωρινὰ τὸ τί γράφουν ἐπάνω τὰ πλῆκτρα τοῦ ὑλικοῦ πληκτρολογίου μας, μποροῦμε νὰ ἀντιστοιχήσουμε ἄλλους χαρακτῆρες σὲ αὐτά, καὶ νὰ πληκτρολογήσουμε κείμενα κάθε γραφῆς καὶ γλώσσας.

Τὸ πληκτρολόγιο τῆς γραφομηχανῆς

Ἰδοὺ ἕνα πληκτρολόγιο πολυτονικῆς γραφομηχανῆς (χωρὶς βαρεῖες) ποὺ ἐπέζησε τὴ μονοτονικὴ τονοκτονία:

Οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ ὑπογεγραμμένη εἶναι «νεκρὰ» πλῆκτρα, μὲ τὴν ἕννοια ὅτι ὁ κύλινδρος δὲν προχωράει ἀλλὰ περιμένει τὸ γράμμα ποὺ φέρει τὸ σημεῖο αὐτό. Ὑπάρχουν τὰ λατινικὰ γράμματα ποὺ συμπληρώνουν τὸ 26-γράμματο λατινικὸ ἀλφάβητο, ἀλλὰ μόνο σὲ κεφαλαία μορφή. Δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 0 καὶ 1 γιὰ λόγους οἰκονομίας: στὴ θέση τους χρησιμοποιούνταν τὰ γράμματα Ο καὶ Ι. Λείπει καὶ ἡ ἄνω τελεία γιὰ τὴν ὁποία ἡ μόνη λύση ἦταν νὰ χτυπήσει κανεὶς τελεία μὲ τὸν κύλινδρο λίγο ἀνεβασμένο. Παρομοίως γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει κανεὶς κατέβαζε τὸν κύλινδρο καὶ χτυποῦσε ἀπανωτὲς παῦλες.

Πληκτρολόγια γιὰ Windows 2000/XP/Vista

Πληκτρολόγιο keymangreek

Ἀνεπτυγμένο μὲ τεχνολογία τῆς ἑταιρείας Tavultesoft, τὸ keymangreek εἶναι ἕνας εὔχρηστος ὁδηγὸς πληκτρολογίου, ποὺ λειτουργεῖ σὲ ὅλα τὰ συστήματα Windows, 32-μπιτα καὶ 64-μπιτα, καὶ ἐπιτρέπει τὴν γρήγορη πληκτρολόγηση πολυτονικῶν μέσα ἀπὸ ὅλες τὶς δημοφιλεῖς ἐφαρμογὲς τῶν Windows: Word, Excel, προγράμματα ἠλ. ταχυδρομείου, φυλλομετρητές, κλπ.

Ἢδη στὴν δεύτερη ἔκδοσή του, τὸ keymangreek ἔχει ἐλάχιστες διαφορὲς ἀπὸ τὸ σύνηθες ἑλληνικὸ (μονοτονικὸ) πληκτρολόγιο. Μὲ μόνον πέντε πρόσθετα πλῆκτρα γιὰ τὴν ψιλή, δασεῖα, βαρεῖα, περισπωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη, καὶ μὲ τὴν χρήση αὐτοματισμῶν ποὺ διευκολύνουν τὴν πληκτρολόγηση καὶ ἐλαχιστοποιοῦν τὰ λάθη, τὸ keymangreek ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη σήμερα προσφερόμενη λύση πληκτρολόγησης πολυτονικῶν στὸ περιβάλλον Windows. Διαθέτει ἐνσωματωμένη βοήθεια ἐκμάθησης τοῦ πολυτονικοῦ καὶ μηχανισμὸ εὑρέσεως τῶν ἐγκατεστημένων στὸν ὑπολογιστὴ πολυτονικῶν γραμματοσειρῶν. Προσφέρεται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες καὶ ἐγκατάσταση ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο http://www.keymangreek.gr

Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τῆς Microsoft

Ἐγκατάσταση

Τὸ πληκτρολόγιο «Greek (polytonic)» εἶναι διαθέσιμο σὲ ὅλα τὰ Windows 2000 καὶ XP. Γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε πρέπει πρῶτα νὰ τὸ ἐγκαταστήσετε καὶ μετὰ νὰ τὸ ἐπιλέξετε ἀπὸ τὴ λίστα τῶν γλωσσῶν/πληκτρολογιῶν (μὲ τὶς σημαιοῦλες) ποὺ βρίσκεται δεξιὰ στὴν κάτω μπάρα.

Γιὰ λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐγκατάστασης ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Μικροσόφτ, δεῖτε ἐδῶ (Windows XP)ἐδῶ (Windows 2000).

Γραφικὴ παράσταση

Σὲ κόκκινο φόντο: τὰ νεκρὰ πλῆκτρα. Σὲ παρένθεση: τί ἀποκτᾶμε χτυπῶντας τὸ πλῆκτρο καὶ μετὰ κενό. Περνῶντας πάνω ἀπὸ ἕνα σύμβολο ἐμφανίζεται ὁ ὁρισμός του (Safari, Firefox).

1. Κανονικὴ διάταξη
΅ (~)1234567890̄ (-)(=)Back
Tabʹ (;)ςερτυθιοπ([)` (])(\)
Caps Lockασδφγηξκλ´᾿ (')Enter
Shift<ζχψωβνμ,.(/)Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
2. Κεφαλαῖα
(`)!@#$%^&*()̆ (_)(+)Back
Tab¨ (:)΅ΕΡΤΥΘΙΟΠ({)· (})(|)
Caps LockΑΣΔΦΓΗΞΚΛ¨(")Enter
Shift>ΖΧΨΩΒΝΜ<>(?)Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
3. AltGr
ϚϞϠ£§¤¦°±῏ι (½)Back
Tabʹ鮥῀ι («)`ι (»)῍ι (¬)
Caps Lock΅᾿ιEnter
Shift©῎ιShift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
4. AltGr + κεφαλαῖα
²³῟ιBack
Tab·῝ι
Caps Lock῾ιEnter
Shift῞ιShift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl

Σχόλια

Τὸ μεγάλο πρόβλημα αὐτοῦ τοῦ πληκτρολογίου εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μικροσὸφτ δὲν δέχεται τὶς ἀκολουθίες νεκρῶν πλήκτρων. Ἔτσι ὅταν ἐπιθυμοῦμε καὶ πνεῦμα, καὶ τόνο, καὶ ὑπογεγραμμένη δὲν μποροῦμε ἁπλὰ νὰ πατήσουμε τὸ πλῆκτρο τοῦ πνεύματος ἀκολουθούμενο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ τόνου ἀκολουθούμενο ἀπὸ αὐτὸ τῆς ὑπογεγραμμένης. Πρέπει καὶ τὰ τρία σημεῖα νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ ἕνα καὶ μόνο πλῆκτρο, καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο πρέπει νὰ ἀπομνημονεύσουμε μεγάλο ἀριθμὸ πλήκτρων, ἴσο μὲ τὸν ἀριθμὸ ὅλων τῶν δυνατῶν συνδυασμῶν.

-->

Πληκτρολόγια γιὰ MacOS X

Πληκτρολόγιο MacOS X ἔκδοση 10.4 καὶ περαιτέρω

Ὅπως τὸ συνηθίζει, ἡ Apple προπορεύεται τῆς Μικροσὸφτ ἐπιτρέποντας ἀκολουθίες νεκρῶν πλήκτρων. Αὐτὸ διευκολύνει ὑπερβολικὰ τὴν πληκτρολόγηση στὰ ἑλληνικά.

Ἐγκατάσταση

Τὸ πληκτρολόγιο «Greek (polytonic)» εἶναι διαθέσιμο στὸ MacOS X ἀπὸ τὴν ἔκδοση 10.4 καὶ μετά. Γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε πρέπει πρῶτα νὰ τὸ ἐπιλέξετε στὴ λίστα πληκτρολογίων τοῦ ἐργαλείου International καὶ μετὰ στὸ μενοὺ γλωσσῶν/πληκτρολογιῶν (μὲ τὶς σημαιοῦλες) ποὺ βρίσκεται δεξιὰ στὴν ἄκρη τῆς πάνω μπάρας.

Γιὰ λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐγκατάστασης ἀπὸ Ἀμερικανὸ ἑλληνιστή, δεῖτε ἐδῶ.

Πρωταρχικὴ διάταξη

Διάταξη μὲ τὸ Shift (κεφαλαῖα) πατημένο

Λογική: οἱ ψιλὲς τῆς πρωταρχικῆς διάταξης γίνονται δασεῖες, τὸ σίγμα τελικὸ γίνεται διαλυτικὰ μὲ ὀξεία, στὴ θέση τῆς περισπωμένης βρίσκεται ἡ ὑπογεγραμμένη.

Πληκτρολόγια γιὰ Linux

Προσεχῶς.

KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση